! پیتاهورا

!زندگی فراموشی ِ دلپذیریست در میان طوفان

ونوس ويلندورف
درباره ی پیتاهورا صفحه اول لینک های مادرسامانی مقالات شعر و داستان گپ های مادرسامانی
انگلیسی  /  آلمانی صفحۀ اول >> پیتاهورا


گوشه های رخ نانموده ی زندگی ِ من :

" اغلب تاسف می خورم، که به این دنیای زیبا قدم نهاده ام؛

نه بخاطر اینکه از این دنیا نفرت دارم. نه ...
من این دنیا را،
این دنیای بزرگ و همچنین دنیای شب زنده داران (نیمه دنیا) را دوست دارم؛
من خود تقریبن فقط به دنیای شب زنده داران تعلق دارم .

اما، آیا بر روی این زمین خاکی چه باید بکنم ؟

آیا اینجا وظیفه ای دارم که ادا نمایم؟
آیا اینجا آمده ام، که رسالتی را انجام دهم؛ آیا ماموریتی دارم ؟
آیا به اینجا فرستاده شده ام، که خودم را سرگرم کنم و لذت ببرم؟
یا یک جوری خودم را مشغول چیزی بنمایم؟
...مشکلات دورانی را فراموش کنم که دیگر هرگز بخاطر نمی آورم؟
آیا اینجا مهمانی ناخوانده هستم؟

چه پاسخی باید به همه ی این سوالات داد؟

به اعتقاد من، بهترین کار، نواختن نواهائی است؛
[ مانند همان نواهائی،
که من، لحظه ای کوتاه، پس از ورودم به این جهان
شروع به نواختن آنها نمودم ]

که خودم ساخته بودم!

همه ی مشکلات من از همین جا شروع شده اند!"

                                                    (اریک ساتی، پیانیست و آهنگساز فرانسوی)
لطفا درصورت ِ استفاده از مطالب پیتاهورا، منبع آنرا ذکر نمائید!